މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2011/R-4 - މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
Attorney General's Office, Tel: 301 0100, Fax: 331 4109, Email: [email protected]